PÅ RIKTIGT™

En kreativ integrationsmetod med musiken som verktyg

Vi och dom? Att mötas - På Riktigt

På Riktigt™ är en metod vars mål är att stärka den sociala integrationen i samhället med psykologisk forskning som grund och musiken som verktyg. Målgruppen för På Riktigt™ är ungdomar i högstadieåldern och den metodbok och utbildning som finns i metoden riktar sig till dig som är t.ex. pedagog eller ledare och jobbar och/eller möter ungdomar i alltifrån skolan till studieförbund, föreningar eller andra ungdomsverksamheter. 

Integration betyder per definition ”process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process”. Det betyder att det också är ett samspel där det måste finnas ett deltagande och ett inkluderande från alla håll av processen. På Riktigt™ arbetar därför med att inkludera och aktivera alla sidor av integrationen och därmed skapa integration på riktigt

Syftet med metoden är att genom fördjupad kunskap och förståelse samt bredare perspektiv lära sig mer om sig själv och andra med teman som mänskliga rättigheter, människors lika värde, människor på flykt, jämställdhet och psykologi som grund. Målet är att på ett kreativt och aktivt sätt stärka den sociala integrationen genom ökat perspektivtagande, självförtroende, medkänsla och psykisk hälsa och ge deltagarna både kreativa och psykologiska verktyg för att bemöta fördomar och stereotypa uppfattningar hos sig själv och andra och samtidigt öppna upp för inkludering och nyfikenhet för varandra

Ungdomsåren är en tid då vi formas och påverkas och det är under denna tid många av våra fördomar - både omedvetna och medvetna - bildas och tas med ut i det vuxna livet. Vilka fördomar som bildas och bärs med kommer att påverka vårt beteende och interaktion med varandra och därmed även förutsättningarna för den sociala integrationen. På Riktigt har under projekttiden utformats tillsammans med högstadieungdomar för att ge en bred, partipolitiskt obunden, faktabaserad bild av hur ens eget och andras beteende och samspel påverkar och skapar det samhälle vi lever i och värdet av ens eget ansvar i mötet med andra. Metoden är utformad för att bemöta berörda ämnen på ett kreativt  och aktivt sätt för att motivera, inspirera och engagera med musiken som verktyg. 

Att skriva musik har enligt forskning visat sig vara ett effektivt verktyg att använda för att bemöta ungdomar, stärka deras eget uttryck och utveckla insikt kring känslor och behov både hos sig själv och andra. Musiken kan användas både som ventil och utlopp, gemensamt språk och kommunikation, gruppdynamiskt verktyg och gemensamt intresse, för att bearbeta saker och göra sin röst hörd. Musiken har därför en central roll i arbetet med På Riktigt och det kreativa målet inkluderar att skriva text och musik utifrån ovanstående grund och att spela in eller spela upp detta tillsammans. 

Integration är en process och På Riktigt är tänkt som ett hjälpmedel i denna process som är ständigt pågående.
Upphovsrätt© 2020 Alla rättigheter reserverade – På Riktigt™
Upphovsrätt till metoden På Riktigt™  samt tillhörande Metodbok Christine Owman© Intrång beivras

Projektägare

 Finansierat av
 
DELTA image
Är du 12-16 år och vill skriva och spela in musik tillsammans och samtidigt lära dig mer om dig själv och andra?

Vi erbjuder nu workshops som ger både fördjupad kunskap och aha-upplevelser kring hur du själv fungerar och perspektiv på andra samt kring att skriva och spela in musik. Vi ses 5 - 10 gånger (beroende på vilka behov som finns) och kombinerar viktiga ämnen som mänskliga rättigheter, jämställdhet och psykologi med skapande och musik. Under tiden skriver vi låtar tillsammans som vi sedan spelar in i vår studio i Malmö. En spännande musikalisk resa som du är välkommen att anmäla dig till här:
 Anmäl dig här
Utbildningar för pedagoger och ledare som jobbar med ungdomar 

Just nu erbjuder vi utbildningar som vänder sig till dig som jobbar med eller möter ungdomar i ditt arbete och vill främja integration och möten över sociala gränser. Metoden På Riktigt grundar sig i psykologisk forskning samt den kunskap och erfarenhet vi fått under två års projektperiod och är ett spännande sätt att lära sig mer om sig själv och andra och samtidigt vara kreativa tillsammans. Anmäl dig till utbildningen för att lära dig ett kreativt sätt att skapa bättre förutsättningar för social integrationen med aktuell forskning som grund och musiken som verktyg.
Anmäl dig här
UTBILDNINGAR image

Videon visar dokumentation från projektet med exempel på deltagarnas musikaliska verk både i studio och live samt deras egna röster om hur det har varit att vara del av projektet På Riktigt™.Exempellåtarna är skrivna och producerade av deltagarna själva med stöd av en musiker/kompositör som mött deltagarnas behov. Resultatet är inspelat i Studieförbundet Vuxenskolans studio på Kulturfabriken i Malmö.Texterna är skrivna av deltagarna själva i en process som inkluderat workshops och diskussioner kring samhällsviktiga ämnen som mänskliga rättigheter, jämställdhet och människor på flykt.


Sanden Rinner

Vers
sanden rinner genom mina fingrar
mitt hopp om en bättre framtid skingrar
mina tunga tankar, som alltid slingrar
runt runt, snälla ge mig vingar

Vers
bromsa upp, kasta ankar
mörka moln, ljusa tankar
nätterna långa, dagarna korta
stjärnorna på himlen är nästan borta

Refräng
marken har rasat, men nu byggs den upp igen
relationerna krasa, nu är vi en grupp igen
jag var som en trasa, men nu är jag hel igen
allt brann upp i en brasa, får aldrig bli fel igen

Vers
sanden rinner, tiden försvinner
minnena ropar, vi gräver våra gropar
nu närmar sig slutet, ta slut på allt krutet
ny bok, nytt kapitel, ny handling, ny titel

Refräng
marken har rasat, men nu byggs den upp igen
relationerna krasa, nu är vi en grupp igen
jag var som en trasa, men nu är jag hel igen
allt brann upp i en brasa, får aldrig bli fel igen
Lång väg att gå

Vers
Lång väg att gå
men kommit en bra bit på vägen
livrädd, så stor chans vi sjunker
stora krafter som styr på havet

Ref
kämpa och kämpa och kämpa för våran frihet
kämpar och kämpar och kämpar för det ska bli det

Vers
En plats jag vill nå
från många läskiga lägen
livrädd, att jag ska gå under
vill inte allt ska va gjort förgäves

Ref
kämpa och kämpa och kämpa för våran frihet
kämpar och kämpar och kämpar för det ska bli det

Ref
kämpa och kämpa och kämpa för våran frihet
kämpar och kämpar och kämpar för det ska bli det
Våra barn

Vers
Om 2030 är vårt gemensamma mål
är det inte dags att lägga på ett kol
jorden har redan fått vad den tål
hålet i mig växer när du fortsätter slå

Ref
Fixa det nu
när något finns kvar
fixa det nu
innan det är försent
fixa det nu
vi vill ha svar
fixa det nu
hålla samvetet rent

mellanspel

Vers
Ta ansvar och sätt er vid förhandlingsborden
Så vi kan hjälpas åt att rädda jorden
vi kan inte dumpa allt på våra barn
de måste trots allt ärva det som är kvar

Ref
Fixa det nu
när något finns kvar
fixa det nu
innan det är försent
fixa det nu
vi vill ha svar
fixa det nu
hålla samvetet rent
Slowly Dying

Vers
We’re falling fast, to escape the past
Slowly dying, slowly hiding
From reality goodbye brutality
Seek the light in the fight

While we’re running from our misery
Away from our history
While we’re running from our misery
Away from our history

Vers
Once asleep I get these dreams
From the horrors in the middle east
Wish I could hear raindrops om my roof
But the only thing that I can hear is bombs
And I have proof

Ref
Freedom is a feeling not a fact
Listen to your heart and take part of the act
Hard feelings in a small place
Isn’t the perfect match
Open your heart for everyone

Vers
We’ve reached our goal we are finally home
Trying to get some peace from all the griefs
But it’s hard to see, that your mind can’t flee
Seek the light in the fight

Now I see the difference
Like living or surviving
It’s like singing or screaming
Defending or beating

Ref
Freedom is a right, not a guarantee
Everyone should have as a liability
So please believe in the possibilities
Open your heart for everyone

Freedom is a feeling not a fact
Listen to your heart and take part of the act
Hard feelings in a small place
Isn’t the perfect match
Open your heart for everyone
Together we are stronger

Vers
Dead bodies wash ashore
Who they were no one is sure
Modernized by today society
We’re the same people but in different varieties

Hate, anger fear and no joy
Children using guns as their toys
Every day a child is crowning while their sibblings scream:
“Ahh I’m drowning”

Waterfalls of tears
This has been going on for too many years
Collected in jars and put on a shelf
Here’s mother nature, needs your help
House is down in glowing ashes
Gunpowder heavy on our eyelashes

Ref
Together we are stronger
Life isn’t fair
I can’t see you any longer
Your light disappears
I feel the pain in your heart
But you’re fighting back
I feel the pain in your heart
But you’re fighting back

Vers
War drums and machine guns
This is serious not lame puns
But look to the skies away from the lies
It doesn’t matter what the leaders say
People can help you anyway
People that see beyond your boarders
Humans who won’t follow the big man’s orders
Humans want freedom!

Ref
Together we are stronger
Life isn’t fair
I can’t see you any longer
Your light disappears
I feel the pain in your heart
But you’re fighting back
I feel the pain in your heart
But you’re fighting back

Together we are better
Life isn’t fair
Can’t even write a letter
When I’m breathing dirty air
I feel the pain in my head
But I’m fighting back
I feel the pain in my head
But I’m fighting back
Come together

They think we take it for granted
But peace is something enchanted
It ain’t something we expect
Just something we respect
And indeed we’re happy for it
That doesn’t mean you can beat us for it
It’s time to become united
Let’s take this chance that was provided
We need to come together, realize we’re the same
Stay brave and create a new wave

Walking around for a safe place to stay
Wishing that we would stop and say mayday
Never give up because it’s all possible
You just got to be unstoppable
There’s nothing stopping life it just keeps going
Just like a dream that keeps on growing

We’re not so different after all – so why let other people fall
We’re all part of the same Earth – we got there in the same way of birth
We just need to realize it and we will all benefit
Because after all we’ll never quit – we just need to commit
The results will be lit!

People are trying all they can to survive
While others take for granted to be alive
I have seen what they went through
It was more than I ever knew
Why do we need to live this way
When we just want peace all day
We all run

The storm is right behind us
We’re running for better times
It was a peaceful place but then they left a trace
It used to be so bright but now we have to fight
Just be hopeful and you’ll be ok

I’m so afraid
My heart is going to break
My family isn’t even safe

We kept on fighting hard
But the war destroyed us all
We travelled to different places
Along that dangerous way
It’s burning inside
Trying to get to the other side
It’s hard to get through
I just want to be with you

I’m so afraid
My heart is going to break
My family isn’t even safe

We all run because of different reasons
Some run because their country has committed treason
We all have the same fear
Bombs dropping on people dying everywhere

Maybe someday we will live in a world where we don’t have to run
That world would be much more fun

I don’t know where I am
I hope I will feel better again
It’s a new and better life
Without any bloody nights
We fight for tomorrow to replace our sorrow
We’ve all started over, and every step is one step closer

I’m so afraid
My heart is going to break
My family isn’t even safe

We all run because war is brewing
Some run because their country is in economic ruin
You don’t have to be afraid
We’re here to give you your needed aid

Maybe someday we will live in a world without a single gun

That world would be much more fun


”Jag tycker det var jätteintressant och mycket givande både genom att få större förståelse inom ämnet men även att utveckla mina kunskaper inom musik”

”Jag tyckte detta var givande för man såg saker från olika människors perspektiv”

”Fick lära mig hur andra såg och uppfattade saker som jag kanske uppfattade på ett helt annat sätt”

”Det var kul att dela sina åsikter och tankar med andra”

”I och med att vi gjorde allt tillsammans så kände man mycket gemenskap”

”Det var kul och intressant. Det stärkte även mitt självförtroende”

”Insåg att allting är möjligt om man själv vill och är redo att kämpa för det”

”Detta gav mig en ny syn på hur det ser ut för människor i världen”

”Ett bra sätt att engagera oss elever med hjälp av att kombinera intressanta ämnen”

”Jag tycker det var ett bra sätt att uttrycka sig genom att använda musik för sina känslor för dessa samhällsämnen. Musiken stärkte budskapet mycket mer än vad enbart en text hade gjort”

”Jag tyckte det var roligt eftersom man var kreativ i processen och kopplade då ihop flera saker med varandra så att man inte bara skrev och läste om det”.

År 2015 upplevde Europa en flyktingkris som var den största sedan andra världskrigets. På kort tid tog sig 1 miljon människor över Medelhavet till Europa för att söka skydd. Denna kris var katalysatorn till idén om ett integrationsprojekt som möter integrationen ur dess verkliga definition och fokuserar på alla sidor av integreringen. "Social integration eller integrering betecknar inom samhällsvetenskap, sociologi och politik en förening av skilda enheter (individer, samhällen, folkgrupper, kulturer, nationer) in i en större helhet, eller samhörighet mellan medlemmar i ett samhälle. Ordet betecknar processen att förena, eller resultatet av en förening av grupper (Wikipedia).

På Riktigt är utformat för och tillsammans med ungdomar omkring högstadieåldern för att ge fördjupad kunskap och förståelse samt bredare perspektiv genom att lära sig mer om sig själv och andra med teman som mänskliga rättigheter, människors lika värde, människor på flykt, jämställdhet och psykologi som grund. Målet är att på ett kreativt och aktivt sätt stärka den sociala integrationen genom ökat perspektivtagande, självförtroende, medkänsla och psykisk hälsa och ge deltagarna både kreativa och psykologiska verktyg för att bemöta fördomar och stereotypa uppfattningar hos sig själv och andra och samtidigt öppna upp för inkludering och nyfikenhet för varandra

Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö gav 2016 Christine Owman i uppdrag att kartlägga och granska behovet av en integrationsmetod som riktar sig till alla sidor av integrationen - med musiken som verktyg. Efter en förstudie finansierad av organisationen själv och i dialog med pedagoger och deltagare pekade resultaten mot att det fanns ett behov av ett projekt som detta. Uppdraget fortsatte därför med att söka finansiering för att kunna utveckla en metod som jobbar med integration på ett kreativt och nyskapande sätt med psykologisk forskning som grund. Efter bifall från Allmänna Arvsfonden och Stiftelsen Längmanska Kulturfonden arbetade Owman tillsammans med högstadieungdomar fram metoden På Riktigt™ som vänder sig till alla som vill jobba med integration tillsammans med ungdomar på ett kreativt och aktivt sätt. Resultatet har dokumenterats och författats av Owman i metodboken och Owman har i samband med detta även skapat en utbildning och certifiering i metoden för att säkra att den används på lämpligt sätt.

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Värdegrunden hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Synen på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker demokratin. Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Idén och verksamheten är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla den kreativa förmågan.

Christine Owman arbetar som musiker, kompositör och producent - live och i studio, som soloartist samt i flertalet band och produktioner runtom i världen - och har studerat på Psykologprogrammet i Lund. Owman har även jobbat mycket med ungdomar i musikaliska projekt genom åren och förenar psykologisk och musikalisk kunskap och beprövad erfarenhet med vetenskap, vilket resulterat i en kreativ metod med psykologisk forskning som grund och musiken som verktyg.


Christine Owman