BAKGRUND


År 2015 upplevde Europa en flyktingkris som var den största sedan andra världskrigets. På kort tid tog sig 1 miljon människor över Medelhavet till Europa för att söka skydd. Denna kris var katalysatorn till idén om ett integrationsprojekt som möter integrationen ur dess verkliga definition och fokuserar på båda sidor av integrationen. Eftersom integrationsprojekt som riktar sig till människor som kommer till Sverige finns i större utsträckning i nuläget så har tyngre vikt lagts på den sidan av integrationen som tar emot. På Riktigt vänder sig till ungdomar omkring högstadieåldern och är till för alla människor – inte bara extrema fall av antidemokratiskt beteende och öppen rasism. Det är viktigt att bemöta vardagliga fördomar som kan bidra till att vidmakthålla en stereotypisk bild och på grund av detta försvåra integrationen. Metoden kan appliceras på all typ av integration och berör ämnen som mänskliga rättigheter, jämställdhet, människor på flykt och människors lika värde.

Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö gav 2016 Christine Owman i uppdrag att kartlägga och granska behovet av en integrationsmetod som riktar sig till båda sidor av integrationen med musiken som verktyg.  Efter en förstudie finansierad av organisationen själv och i dialog med pedagoger och deltagare pekade resultaten mot att det fanns ett behov av ett projekt som detta. Uppdraget fortsatte därför med att söka finansiering för att kunna utveckla en metod som jobbar med integration på ett kreativt och nyskapande sätt med evidensbaserad forskning som grund. Efter bifall från Allmänna Arvsfonden och Stiftelsen Längmanska Kulturfonden arbetade Owman tillsammans med högstadieungdomar fram metoden På Riktigt™ som vänder sig till alla som vill jobba med integration tillsammans med ungdomar på ett kreativt och aktivt sätt. Resultatet har dokumenterats och författats av Owman i metodboken och Owman har i samband med detta även skapat en utbildning och certifiering i metoden för att säkra att den används på lämpligt sätt.

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Värdegrunden hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Synen på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker demokratin. Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Idén och verksamheten är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla den kreativa förmågan.

Christine Owman arbetar som musiker, kompositör och producent både som soloartist och i flertalet band och produktioner runtom i världen både live och i studio och har studerat på Psykologprogrammet i Lund. Owman har jobbat mycket med ungdomar i musikaliska projekt genom åren och förenar psykologisk och musikalisk kunskap och beprövad erfarenhet med vetenskap, vilket resulterat i en kreativ, evidensbaserad metod med musiken som verktyg.


Christine Owman