OM PROJEKTET


På Riktigt™ är en metod som syftar till att stärka integrationen i samhället med psykologisk evidensbaserad forskning som grund och musiken som verktyg. 

Integration betyder per definition ”process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process”. Det betyder att där måste finnas ett deltagande och ett inkluderande från alla håll av processen. På Riktigt™ arbetar därför med att inkludera och aktivera alla sidor av integrationen och därmed skapa integration på riktigt. Syftet med metoden är att genom perspektivtagande, empati, gemensamma mål, ökat självförtroende och kreativitet minska fördomar och stereotypa uppfattningar och öka toleransen för social, etnisk och kulturell mångfald. Syftet är också att öka den psykiska hälsan för att underlätta för inkludering och möten över kulturella och sociala gränser. Integration är en process och På Riktigt är ett hjälpmedel i denna process.

Att skriva musik har enligt forskning visat sig vara ett effektivt verktyg att använda för att bemöta ungdomar, stärka deras eget uttryck och utveckla insikt kring känslor och behov både hos sig själv och andra. Deltagarna skriver text, melodi och producerar samt spelar in och/eller framför musiken live med handledning av musiker/kompositör, helt enligt deltagarnas egna önskemål och behov. Under skapandets gång hålls workshops och diskussioner om viktiga samhällsämnen där ungdomarna gör sina röster hörda. Rädsla, tankar, förutfattade meningar och stereotypa uppfattningar bemöts med aktuell information med tillförlitliga, partipolitiskt oberoende källor. Med sig efter projekttiden får deltagarna en inspelning av sitt verk eller upplevelsen av att ha spelat sitt verk live inför publik. 

Resultatet blir att deltagarna öppnar perspektiv, stärker sitt självförtroende och ökar förståelsen och empatin för andra människor. Därmed uppnår större medvetenhet och tolerans kring olika människors bakgrund och värdet i ens eget ansvar i mötet med andra synliggörs. 
Upphovsrätt© 2020 Alla rättigheter reserverade – På Riktigt™
Upphovsrätt till metoden På Riktigt™  samt tillhörande Metodbok Christine Owman© Intrång beivras

Projektägare

 Finansierat av