Utbildningar för pedagoger och ledare som jobbar med ungdomar 

Just nu erbjuder vi utbildningar som vänder sig till dig som jobbar med eller möter ungdomar i ditt arbete och vill främja integration och möten över sociala gränser. Metoden På Riktigt grundar sig i psykologisk forskning samt den kunskap och erfarenhet vi fått under två års projektperiod och är ett spännande sätt att lära sig mer om sig själv och andra och samtidigt vara kreativa tillsammans. Anmäl dig till utbildningen för att lära dig ett kreativt sätt att skapa bättre förutsättningar för social integrationen med aktuell forskning som grund och musiken som verktyg.
Anmäl dig här
UTBILDNINGAR image